Pojašnjenje računa za vodne usluge

Obzirom da smo dobili veći broj upita vezano za izdane račune za vodne usluge (vodovod i kanalizacija), obavještavamo korisnike da je Općinsko Vijeće Žepče na svojoj sjednici 21.12.2023. god. donijelo Odluku o povećanju fiksnog dijela cijene vodnih usluga.

Opširnije...

Preged posjeta