Gradski parkinzi

Odlukom Općinskog vijeća Žepče iz svibnja 2013.godine, Odlukom o izmjenama odluke iz 2015. god. i Odlukom o izmjenama iste odluke iz 2019. god. određene su parking zone u kojima se vrši naplata parkinga. Istim odlukama je za upravljanje parkiralištima određeno JP „Komunalno“ Žepče.

Naplata parkiranja se vrši na deset parkirališta u samom centru grada. Parkirališta su uredno označena a naplata se vrši svakim danom sem Nedjelje i državnih praznika u vremenu od 7.00 do 16,00 sati.

Cijene parkiranja su identične na svim parkinzima:

  • Cijena parkiranja 1 sat ………… 1.00 KM
  • Dnevna parking karta ………….. 5.00 KM
  • Mjesečna parking karta …………40,00 KM
  • Godišnja parking karta ……… 150,00 KM

PDV je uključen u cijenu.

Stanari zgrada imaju popust od 30% za mjesečne i godišnje parking karte. Nije moguće rezervirati točno određeno parking mjesto, nego mjesečne i godišnje parking karte važe za sva parking mjesta u gradu, izuzev parking mjesta rezerviranih za invalide.

Na svakom parkingu postoji nekoliko označenih parking mjesta rezerviranih za invalide na kojima se ne vrši naplata parkinga. Odluku Općinskog Vijeća o javnim parkiralištima možete pogledati ovdje.

Na parkinzima na kojima se naplata vrši putem parking automata slobodno je zadržavanje bez kupnje parking karte do 10 minuta. Prekoračenjem navedenog vremena, vršimo blokada kotača vozila. Blokada i deblokada kotača vozila plaća se 20,00 KM.

Preged posjeta