Gradska čistoća

Brigu o gradskoj čistoći „Komunalno“ d.o.o.Žepče ostvaruje putem dvije organizacijske jedinice i to:

  • Čišćenje ulica, javnih površina i briga o zelenilu
  • Sakupljanje i odvoz otpada

Veliku ulogu u ovoj oblasti ima razina stečene kulture i svijest građana o važnosti pravilnog odlaganja i odvoza kućnog i drugog otpada. Slijedom svjetskih trendova, zakonske regulative, te stalnim medijskim djelovanjem organizacija vezanih za zaštitu okoliša, stanje svijesti po ovom pitanju se iz godine u godinu popravlja ali još uvijek nije na potrebnoj razini.

Općina Žepče je svojom strategijom razvoja planirala značajne zahvate po pitanju organiziranog gospodarenja otpadom. U tijeku je realizacija projekta „ Organizirano prikupljanje kućnog otpada na području Općine Žepče“. Ovaj projekt je podržan od švedske agencije „SIDA“, Fonda Zaštite Okoliša FBiH, federalne i županijske vlade i do sada je nabavljen o nekoliko kamiona za prikupljanje i prijevoz kućnog otpada te veliki broj Metalnih kontejnera i PVC kanti za odlaganje otpada. Svake godine se realiziraju razni projekti koji imaju za cilj nabavku vozila i posuda za otpad te proširenje odvoza otpada na sve Mjesne Zajednice na području Općine Žepče. Do kraja 2020. god. odvozom otpada je obuhvaćen grad Žepče i 44 Mjesne Zajednice. U tijeku su aktivnosti na proširenju odvoza otpada na preostale 4 Mjesne Zajednice.

Prikupljeni otpad se u gradskom području odvozi svakodnevno a u prigradskom i ruralnom dijelu Općine jedanput tjedno.

Prikupljeni otpad se ne razvrstava. Cjelokupno prikupljen otpad se odlaže na Regionalne deponije otpada. Lokalna deponija otpada "Trebetović" je potpuno zatvorena 2018. god.

2018. god. je izgrađena Pretovarna stanica na kojoj se vrši prijem i pretovar komunalnog otpada te otprema istoga na Regionalne deponije otpada.

2020. god. je uspostavljeno Reciklažno dvorište u kome se vrši prijem posebnih vrsta otpada te zbrinjavanje istoga sukladno propisima.

Planirano je da se izgradi sortirnica otpada čijom uspostavom bi se značajno smanjili troškovi transporta i odlaganja otpada na regionalnim deponijama otpada.

Odluku Općinskog Vijeća o organiziranom prikupljanju otpada možete pogledati odjelu Propisi.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Raspored odvoza otpada za 2024..pdf)Raspored odvoza otpada za 2024..pdf 299 kB
Download this file (Postupanje sa komunalnim otpadom_brošura.pdf)Postupanje sa komunalnim otpadom_brošura.pdf 1419 kB
Preged posjeta