Gradsko grijanje

Tragajući za najpovoljnijim rješenjem Komunalno poduzeće je u posljednjih dvadeset (20 ) godina koristilo više varijanti za zagrijavanje grada. Prvo su to bile manje kotlovnice u pojedinim dijelovima grada, zatim jedna kotlovnica locirana u Komunalnom poduzeću u kombinaciji sa malim kotlovnicama u gradu, velika kotlovnica u vlasništvu „Krivaja“ Žepče koju je Komunalno poduzeće uzelo u zakup i koristilo 20 godina, a sda je istu kotlovnicu kupila Općina Žepče i dala JP "Komunalno" na gospodarenje i održavanje.

Obzirom da je postojeća kotlovnica stara i dotrajala, te kao gorivo koristi ugalj, planirana je izgradnja nove kotlovnice na bio gorivo (drvenu sječku).

Potrošačima je omogućen izbor obračuna i plaćanja toplotne energije, po m2 ili putem kalorimetra. Obzirom na snagu i kapacitet kotlovnice osigurane su visoke temperature vode u potisnom vodu, tako da su korisnici zadovoljni kvalitetom grijanja.

Preged posjeta