Pojašnjenje računa za vodne usluge

Obzirom da smo dobili veći broj upita vezano za izdane račune za vodne usluge (vodovod i kanalizacija), obavještavamo korisnike da je Općinsko Vijeće Žepče na svojoj sjednici 21.12.2023. god. donijelo Odluku o povećanju fiksnog dijela cijene vodnih usluga.

Radi se o tome da je cijena utrošene vode (m3) ostala nepromijenjena ali je povećan fiksni dio cijene vode (dio cijene koji ne ovisi o potrošnji vode) a koji je na računima ranije bio prikazan kao naknada za vodomjer. Sada je u ovaj dio cijene osim održavanja vodomjera uključeno i održavanje vodovodne mreže i svih vodnih objekata (prečistači, rezervoari, crpne stanice ...).  Sada na računima umjesto stavke Naknada za vodomjer stoji: Fiksni dio cijene vodnih usluga. Ovo je urađeno iz razloga što do sada u cijeni vodnih usluga nije bio predviđen dio za podmirenje troškova održavanja izgrađenih vodnih objekata.

Navedenu Odluku Općinskog Vijeća Žepče sa novim cijenama možete pogledati u privitku ispod.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka o povećanju fiksnog dijela cijene vodnih usluga.pdf)Odluka o povećanju fiksnog dijela cijene vodnih usluga.pdf 782 kB
Preged posjeta