Dostupna pravna pomoć

Obavještavamo sve korisnike komunalnih usluga da, u slučaju da imaju potrebu za pravnom pomoći, tumačenjem ili pojašnjenjem relevantnih zakonskih akata, propisa, Odluka Općinskog Vijeća Žepče a vezano za komunalne usluge, mogu se obratiti u pravnu službu poduzeća.

Kontaktirati pravnu službu na broj 032/ 888 302 i dogovoriti termin za posjetu.

Pravna služba poduzeća i kompletna uprava stoje na raspolaganju za sva pitanja vezana za rad JP "Komunalno" d.o.o. Žepče.

 

Preged posjeta