Obavijest o obračunavanju zateznih kamata na neplaćene račune

 

 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA – KATEGORIJA DOMAĆINSTVA

OD 01.10.2023. KREĆEMO SA OBRAČUNOM ZATEZNIH KAMATA

Obavještavamo sva domaćinstva-korisnike usluga JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče da od 01.10.2023. god. krećemo sa obračunom kamata za korisnike koji kasne sa plaćanjem računa.

Naime Člankom 277.  važećeg  „Zakona o obligacionim odnosima“ propisano je da dužnik koji zakasni sa plaćanjem novčane obveze, duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

Prema „Zakonu o visini stope zatezne kamate“ (Službene novine Federacije BiH br.18/20) trenutno važeća zakonska stopa  je 10% godišnje.

Rok za plaćanje računa koji se izdaju mjesečno (računi za grijanje) je 25 dana od dana izdavanja računa.

Rok za plaćanje računa koji se izdaju tromjesečno (računi za vodovod, kanalizaciju i odvoz otpada) je 45 dana od dana izdavanja računa

Zatezne kamate će biti prikazane na računu.

Cilj ove mjere je poštivanje zakonskih odredbi te poticanje korisnika naših usluga da redovitije plaćaju pristigle račune kako bi poduzeće moglo na vrijeme izvršavati svoje obveze prema dobavljačima. Također, želimo napraviti razliku između korisnika koji uredno izvršavaju svoje obveze i onih koji konstantno izbjegavaju plaćanje te nam stvaraju dodatne troškove u poslovanju (pisanje opomena, prinudna isključenja, utuživanje, prisustvo na sudskim raspravama i sudske takse, poštanski troškovi...).

Korisnicima-pravnim subjektima kamate se obračunavaju od 2019. god.

Nadamo se da će korisnici naših usluga na vrijeme izmirivati svoje obveze kako bi nama omogućili normalno poslovanje te izbjegli dodatne financijske troškove iz vlastitog budžeta.

Preged posjeta