Stanje sa vodosnabdijevanjem se stabiliziralo

Nakon saniranja kvara na primarnom vodu gradskog vodovoda rezervoari se pune i svi korisnici (osim Osove, sjevernog dijela Lupoglava i Tatar Budžaka) imaju uredno vodosnabdijevanje.

Korisnici u Osovi će vodu dobiti danas tijekom dana.

Moguće je da na pojedinim dijelovima cjevovoda još uvijek u vodi ima zraka, ekipe su na terenu i vrše odzračivanje cjevovoda.

Voda je ispravna za piće, eventualno je moguće da se nakon dolaska vode javi kratkotrajno zamućenje koje će nestati nakon par minuta protoka.

Danas će doći do pražnjenja rezervoara u Lugu, nakon čega će bez vode ostati Lug, Brankovići, Ozimica i Goliješnica. Taj problem će se rješavati dopunom rezervoara vodom iz gradskog vodovoda ali zbog nedovoljnog kapaciteta crpki u Osovi problem neće biti u cijelosti riješen. Pozivamo korisnike vodovoda Brankovići da maksimalno štede vodu, da traže alternativna rješenja za vodosnabdijevanje jer će uredno vodosnabdijevanje biti tek nakon značajnijih padavina i pojačavanja kapaciteta vodozahvata u Goliješnici.

Preged posjeta