Šira informacija o kvaru na primarnom vodu gradskog vodovoda

 Juče 14.08.2023. god. u poslijepodnevnim satima došlo je do pucanja cijevi na primarnom dijelu vodovodne linije gradskog vodovoda. Radi se o cijevi promjera 280 mm, a kvar se desio u naselju Donje Ravne. Obzirom da se cjevovod nalazi na dubini preko 3 m i u blizini riječnog toka, sanacija kvara je bila otežana i usporena. 

Uposlenici JP „Komunalno“ su kvar sanirali u 3,30 sati 15.08. te je nakon toga voda puštena u rezervoar „Križ“ i tijekom jutarnjih sati potrošači su počeli dobivati vodu.

Nažalost, već oko 7,oo sati ponovo je došlo do kvara na istoj lokaciji. Zbog rastresitog i vlažnog terena (neposredna blizina riječnog korita Ljubljanske rijeke) i zbog izuzetno velikog tlaka u cijevima otežano je fiksiranje cijevi nakon sanacije kvara. U tijeku su radovi na fiksiranju i zatrpavanju cjevovoda.

Zbog naprijed navedenog došlo je do pražnjenja rezervoara „Križ“ i do do prekida u isporuci vode u prigradskim naseljima i višim etažama stambenih zgrada u Žepču.

Trenutno je u funkciji samo stari vodovod i rezervoar „Kamenitovac“ koji vodom snabdijevaju gradsko područje. Obzirom da taj dio vodovoda nema dovoljan kapacitet da podmiri ukupne potrebe grada, sada vodu imaju samo potrošači na nižim kotama i nižim katovima stambenih zgrada. Ovakvo stanje će ostati do završetka sanacije kvara i do popunjavanja rezervoara „Križ“ a što se očekuje do kraja sutrašnjeg dana 16.08.2023. god.

Obavještavamo i korisnike vodovoda u Osovi da je moguće da će i oni ubrzo ostati bez vode.

Korisnike vodovoda Brankovići pozivamo na štednju vode jer je kritično stanje i u tom vodovodu zbog smanjenja dotoka vode u vodozahvat Goliješnica i nemogućnosti transporta vode iz gradskog vodovoda u vodovod Brankovići.

Korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje.

 

Preged posjeta