Održan radni sastanak sa predstavnicima Ambasade Češke Republike u BiH

Dana 17.04.2023. u uredu Općinskog načelnika, održan je radni sastanak sa predstavnicima Ambasade Češke Republike u BiH i Češke razvojne agencije na temu izgradnje nove gradske kotlovnice.

Na samom početku prisutne je pozdravio Općinski načelnik gdin. Mato Zovko, koji je nazočnima ukratko predstavio općinu Žepče, provedene aktivnosti i svoje suradnike koji su u suradnji sa Razvojnom agencijom Žepče sudjelovali u izradi projektne prijave za izgradnju nove gradske kotlovnice i izradi studije izvodljivosti.

Na sastanku su uz Općinskog načelnika sudjelovali Štěpán Šantruček šef Odjela za razvojnu saradnju Veleposlanstva Republike Češke, gđa. Sara Miličić ispred Češke razvojne agencije, češki ekspert za energetiku ing. Robert Maček, ispred JP „Komunalno“ Žepče Mirko Šumić direktor i Josip Pranjić tehnolog, te ispred Razvojne agencije Žepče projekt menadžer Jugoslav Sarajlić.

Sastanak je organiziran na inicijativu Veleposlanstva Češke Republike u BiH i Češke razvojne agencije sa svrhom prikupljanja dodatnih tehničkih informacija o trenutnom stanju gradske kotlovnice i sustava daljinskog grijanja u općini Žepče, a nakon sastanka je upriličen i obilazak cjelokupnog postrojenja gradske kotlovnice.

Predstavnici Veleposlanstva Češke Republike u BiH i Češke razvojne agencije su na kraju sastanka izrazili zadovoljstvo stupnjem pripremljenosti projekta za implementaciju te planovima Općine Žepče za unaprjeđenje i proširenje sustava daljinskog grijanja.

Održani sastanak predstavlja prvu u nizu aktivnosti koje imaju za cilj, u partnerstvu sa Veleposlanstvom Češke Republike u BiH i Češkom razvojnom agencijom, osigurati financijsku, tehničku i stručnu pomoć u izgradnji nove gradske kotlovnice u općini Žepče.

Preged posjeta