Obavijest za korisnike odvoza komunalnog otpada

Obavještavamo korisnike odvoza komunalnog otpada da u narednom periodu može doći do blagog poremećaja u dinamici i rasporedu odvoza otpada.

Naime, na 3 kamiona za prijevoz otpada istovremeno su se desili kvarovi. Zbog toga smo uveli rad u dvije smjene i djelomično promijenili raspored preuzimanja otpada.

Korisnike molimo da otpad iznose kao i prije, te da u slučaju da otpad ne preuzmemo isti dan, otpad ostave pored puta jer će isti biti preuzet tijekom narednog dana.

Također, korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje ukoliko se desi da na lokacijama sa postavljenim kontejnerima bude nešto otpada pored kontejnera.

Preged posjeta