Upozorenje za plaćanje parkinga

Kao što smo korisnike gradskih parkinga obavijestili, od 01.01.2023. god. smo krenuli sa izdavanjem prekršajnih naloga za vozače koji svoja vozila parkiraju bez plaćanja parking karte.

Primijetili smo da i pored upozorenja, mnogi vozači i dalje ne plaćaju parking. Vozila bez istaknute parking karte su fotografirana i u tijeku su provjere o vlasnicima vozila. Nakon toga slijedi postupak izdavanja Prekršajnog naloga.

Stoga, još jedanput apeliramo na vozače da prilikom parkiranja kupe i istaknu važeću parking kartu u vozilu, iza vjetrobranskog stakla, kako bi bila vidljiva kontroloru naplate parkinga.

Preged posjeta