Kvar na vodovodnoj mreži u gradu

Danas 15.12.2022. god. u 9,25 sati došlo je do kvara na vodovodnoj instalaciji na području grada.

Zbog toga su  pojedini dijelovi centra Žepča  ostali bez vode.

U tijeku su aktivnosti na otkrivanju i sanaciji kvara.

Kvar saniran u 11,30. Svi potrošači imaju normalno vodosnabdijevanje.

 

Preged posjeta