Voda iz vodovoda Selište ispravna za piće

 

Obavještavamo korisnike vodovoda Selište da je voda iz mjesnog vodovoda Selište ISPRAVNA ZA PIĆE.

Zbog istrošenosti filtera koji uklanja arsen iz vode bili smo prinuđeni nabaviti novo punjenje titan-oksida, što smo i učinili.

Nakon zamjene punjenja sadržaj arsena je sa 13,31 µg/l smanjen na 1,4 µg/l. Obzirom da je dopušteni sadržaj arsena u vodi za piće 10 µg/l, voda za piće sa izvorišta „Vodica“ smatra se ispravnom za piće.

 

 

Preged posjeta