Obavještenje o pražnjenju instalacija centralnog grijanja

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja,

da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u periodu od 01.08.2022. do 01.09.2022. godine.

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrade da to urade u navedenom razdoblju jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istima.

Preged posjeta