Obavijest za korisnike vodovoda „Selište“

Obavještavamo korisnike vodovoda Selište da voda iz mjesnog vodovoda Selište, do daljnjega NIJE ZA PIĆE.

Naime, voda sa izvorišta „Vodica“ u sebi sadrži prekomjernu količinu arsena. Dopušteni sadržaj arsena u vodi za piće  je 10 µg/l a voda sa predmetnog izvorišta, bez tretiranja, ima sadržaj arsena 17 µg/l.

Nakon izgradnje vodovoda Selište i preuzimanja istoga u nadležnost JP „Komunalno“ problem je riješen na način da je nabavljen i ugrađen filter na bazi titan dioksida, koji uklanja arsen iz vode. Filter je sadržaj arsena smanjio na 1,27 µg/l, što je znatno ispod maksimalno dopuštene koncentracije. Protokom vremena filter se zasitio i slabije djeluje pa je trenutni sadržaj arsena u vodi 13,31 µg/l, što je nešto iznad dopuštene razine. U tijeku je procedura nabavke nove mase za punjenje filtera, što će trajati cca 30 dana.

Zbog naprijed navedenog, UPOZORAVAMO KORISNIKE VODOVODA SELIŠTE DA VODU DO DALJNJEGA NE KORISTE ZA PIĆE.

Voda se može koristiti za sve ostale potrebe. Važno je napomenuti da prokuhavanje vode ne rješava problem jer se ovdje ne radi o biološkom onečišćenju.

Nakon rješavanja navedenog problema korisnici će o istome biti obaviješteni.

Preged posjeta