MZ Željezno Polje uključena u organizirano zbrinjavanje komunalnog otpada

 

Od 01.04.2022. god. Mjesna Zajednica Željezno Polje je obuhvaćena sa organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada.

Inače, radi se o izuzetno velikoj Mjesnoj Zajednici koja broji oko 1000 domaćinstava a koja je smještena na veoma nepristupačnom terenu.

Do sada je prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada bilo na dobrovoljnoj bazi i istim je bila obuhvaćena jedna trećina domaćinstava.

Ulaskom ove MZ u sustav organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, sva domaćinstva i poslovni subjekti na području MZ Željezno Polje su dužna biti korisnici ove usluge. JP "Komunalno" d.o.o. Žepče će vršiti prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada po istim pravilima kao i u svim ostalim Mjesnim Zajednicama Općine Žepče. 

Odvoz komunalnog otpada će se vršiti jedan puta tjedno a komunalni otpad se transportira i odlaže na Regionalnoj deponiji otpada.

Sa uključivanjem MZ Željezno Polje u sustav organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, ovom uslugom je pokriveno 46 od 48 Mjesnih zajednica na području općine Žepče. U tijeku su aktivnosti na raspoređivanju posuda za otpad i u preostale dvije mjesne zajednice,  čime bi cjelokupno područje Općine Žepče bilo obuhvaćeno sa organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada.

Inače, ovu aktivnost je podržalo  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO Kantona, sa financiranjem nabavke 100 metalnih kontejnera i 350 PVC kanti za odlaganje otpada.

Preged posjeta