Informacija za korisnike gradskog centralnog grijanja

Obavještavamo korisnike gradskog centralnog grijanja da je prilikom pokretanja kotlovnice došlo do problema u postizanju potrebne temperature za kvalitetno grijanje.

Zbog toga su radijatori 15. i 16. 10.2021. god. bili hladni a 17.10.2021. samo djelomično topli. Od danas, 18.10.2021. god. sustav gradskog centralnog grijanja je u punom pogonu i svi potrošači imaju uredno snabdijevanje toplotnom energijom.

Zbog neuredne isporuke toplotne energije, prilikom fakturiranja grijanja za 10/2021. će računi biti umanjeni na način da se prva tri dana sezone grijanja neće fakturirati.

Ispričavamo se svim korisnicima gradskog centralnog grijanja zbog neugodnosti koje su doživjeli zbog kašnjenja sa isporukom toplotne energije.

Preged posjeta