Početak sezone grijanja za 2021/2022 godinu

Dana, 14.10.2021.god. započet ćemo sa isporukom toplotne energije za naše korisnike.

Sanacija toplovodne mreže i remont gradske kotlovnice su završeni na vrijeme. Potpisan je i ugovor sa dobavljačem uglja, tako da nema smetnji za normalan rad kompletnog sustava gradskog grijanja.

Aktivno grijanje na radnu temperaturu će se vršiti u vremenu od 6,00 do 22,00 sata a u ostalom razdoblju će se raditi na "Toplom režimu", odnosno sa nižom temperaturom.

Pozivamo naše korisnike da odzrače svoje radijatore, da provjere sve ventile i radijatore te da se odgovorno odnose prema potrošnji toplotne energije. Napominjemo da je naša obveza održavanje instalacija toplovoda do ulaza u zgradu a instalacije u samoj zgradi su u nadležnosti vlasnika zgrade.

Molimo sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obveze za ranije sezone grijanja da to odmah učine, kako bi mi mogli izvršiti naše obveze prema dobavljaču uglja za prošlu godinu. Napominjemo da će oni koji svoje obveze ne budu izvršavali na vrijeme biti utuženi.

 

Preged posjeta