Informacija za korisnike vodovoda Brankovići

 

Iako smo već ranije pojašnjavali situaciju vazano za vodosnabdijevanje korisnika vodovoda Brankovići, zbog učestalih poziva i prozivki putem društvenih mreža, ponovno informiramo korisnike o razlozima redukcije u isporuci vode i razlogu zamućenja vode nakon ponovnog puštanja.

 

Zbog dužeg sušnog razdoblja vodozahvat u Goliješnici je skoro presušio. Dnevno sa ovoga vodozahvata u rezervoar bude isporučeno samo 30 m3 vode što nije dostatno za 140 korisnika koji su priključeni na ovaj vodovod. Zbog toga je urađen privremeni spoj sa gradskim vodovodom Žepče, iz koga se dopunjava rezervoar u Lugu. Kapacitet ovoga spoja je ograničen tehničkim uvjetima (Tlak i količina vode u gradskom vodovodu u Osovi, kapacitet cjevovoda, rezervoara i crpki u Osovi, konfiguracija terena kojim prolazi privremeni spojni vod...) na maksimalno 40 m3/dnevno. To znači da trenutno u rezervoar dolazi 70 m3/dnevno. Očito je da ni ta količina vode nije dostatna jer se rezervoar isprazni nakon čega smo primorani zaustaviti isporuku vode svim korisnicima. Svako zaustavljanje i ponovno puštanje vode u sustav uzrokuje niz problema (ulazak zraka u cjevovod, kvarovi ventila za smanjenje tlaka, kvarovi na cjevovodu) od kojih je najveći neizbježno zamućenje vode u sustavu. Zbog toga smo se odlučili za duže periode obustave (2-3 dana), kako bi navedene probleme ublažili.

Još jednom napominjemo da ni na koji način ovo poduzeće nije odgovorno za mjesto i vrstu vodozahvata, izdašnost vodozahvata i tehnička rješenja u izvedbi vodovoda jer  nije učestvovalo u procesu planiranja i izgradnje vodovoda. Nama je predat vodovod na upravljanje i održavanje nakon završetka gradnje. Mi u okviru svojih mogućnosti dajemo sve od sebe da se vodovod sa svim svojim nedostacima iskoristi na najbolji mogući način. Zbog toga pozivamo korisnike vodovoda da imaju razumijevanje za trenutnu situaciju i da se suzdrže od neprimjerenih optužbi na račun ovoga poduzeća

Pozivamo korisnike vodovoda Brankovići da štede vodu i da kod svake upotrebe prate stanje zamućenosti vode, te da je ne koriste za piće ukoliko je zamućena.

Preged posjeta