Obavještenje o pražnjenju instalacija centralnog grijanja

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja,

da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u vremenu od 01.08.2021. do 01.09.2021. godine.  

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrade da to urade u navedenom razdoblju jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istima.

 

Preged posjeta