Obavijest o održavanju manifestacije “Dani maline i meda” Žepče 2021.

Obavještavamo sve korisnike Gradske tržnice u Žepču (trgovce i kupce) da će se dana (subota) 10.07.2021. god. 

na Gradskoj tržnici u Žepču održati izloženo-prodajna sajamska  manifestacija “Dani maline i meda” Žepče 2021.

Zbog toga se “Tržni dan” sa subote 10.07.2021. god. pomjera na petak 09.07.2021. god.

U subotu 10.07.2021. god. Gradska tržnica neće biti dostupna za redovitu prodaju.

Nakon navedenog događaja tržni dan se vraća u uobičajeni dan, subotom.

Preged posjeta