O nama

JP „KOMUNALNO“d.o.o. Žepče je pravni slijednik poduzeća „GRAKOM“  i „KOMUNALAC“ Žepče.
Danas je to suvremeno poduzeće sa 70 uposlenih koje u okviru svoje djelatnosti obavlja slijedeće poslove:


- zahvatanje, transport, prečišćavanje i distribucija vode za piće i održavanje vodozahvata, filtar stanice i vodovodne mreže,

- održavanje gradske kanalizacijske mreže, kanalizacijskog filter postrojenja i ostalih objekata kanalizacijskog sustava,

- proizvodnja i distribucija toplotne energije sa održavanjem toplotnih podstanica i cijevne mreže gradskog toplovoda,

- čišćenje ulica i gradskih javnih površina, briga o gradskom parku i zelenim površinama, gradskim fontanama,  koritu rijeke Krajnjača  i gradskoj šetnici uz rijeku Bosnu,

-  odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iz grada kao i sa područja svih Mjesnih zajednica Općine Žepče,

-  upravljanje gradskim parkinzima, čišćenje, naplata i održavanje reda na  parkinzima,

- upravljanje gradskom zelenom tržnicom

Poduzeće učestvuje u svim projektima od značaja za razvoj komunalne infrastrukture kao i projektima zaštite životne sredine.
Svoje djelatnosti poduzeće obavlja putem sljedećih organizacijskih jedinica:

-Služba pravnih i općih poslova

- Služba knjigovodstveno financijskih poslova

- RJ Vodovod

- RJ kanalizacija

- RJ Tretman optpadnih voda
- RJ Gradska čistoća
- RJ Gradsko grijanje

- RJ Parkinzi

Važno je napomenuti da je Općina Žepče jedna od malobrojnih općina u BiH koja ima kvalitetno riješene  prečišćavanje pitke vode i gradske kanalizacije.
Također  je značajno da je vrlo dobro riješeno snabdijevanje pitkom vodom samog grada i prigradskih naselja tako da tijekom cijele godine nema problema sa vodosnabdijevanjem.

Nedostatak vode se javlja samo u izuzetno sušnim godinama.
Svake godine poduzeće realizira više projekata u  cilju poboljšanja komunalne infrastrukture i poboljšanja kvalitete komunalnih usluga.

Direktor poduzeća: Mirko Šumić, dipl.ing.strojarstva,

Nadzorni odbor:

1. Sanjin Maličbegović, Predsjednik

2. Josip Đerek, Član

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Memorandum.png)Memorandum JP Komunalno 35 kB
Download this file (Racuni.pdf)Brojevi žiro računa poduzeća 34 kB
Download this file (ID broj.pdf)ID broj 195 kB
Download this file (PDV broj.pdf)PDV broj 196 kB
Download this file (Rješenje o registraciji poduzeća.pdf)Rješenje o registraciji poduzeća.pdf 833 kB
Download this file (Instrukcije za uplatu.pdf)Instrukcije za uplatu 248 kB
Preged posjeta