Mjerenje zadovoljstva korisnika uslugama JP Komunalno Žepče

U okviru aktivnosti na realizaciji Projekta MEG realiziran je Specifični zadatak 2,

koji se odnosi na podršku JKP u provođenju aktivnosti mjerenja zadovoljstva korisnika usluga putem ankete, s ciljem prikupljanja povratnih informacija od strane građana (korisnika usluga) o pruženim uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče je prikupilo informacije o općem zadovoljstvu kvalitetom, dostupnošću i troškovima usluga.

Shodno navedenom, zadatak JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče bio je da provede anketiranje na minimalno 1 % korisnika usluga u svojoj JLS, ravnomjerno raspoređenim iz naselja i dijelova JLS koje poduzeće snabdijeva vodnim uslugama.

Anketa je provedena u 8. i 9. mjesecu 2020. godine na uzorku od 50 korisnika usluga, čija je najčešća starosna dob između 36 i 55 godina života, odnosno njih 50 %, dok od ukupnog broja ispitanika, njih 10 % je pripadnika socijalno ugrožene kategorije korisnika. Od 50 ispitanih korisnika usluga 60 % ispitanika je muškog spola, dok je 40  % ispitanika ženskog spola. 58 % od ukupnog broja anketiranih korisnika usluga stanuje u kući, dok 22 % stanuje u stanu.

U prilogu možete vidjeti cjelokupnu ANKETU.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (ZN2_Žepče_Anketiranje_korisnika_usluga_Izvjestaj.pdf)ZN2_Žepče_Anketiranje_korisnika_usluga_Izvjestaj.pdf 443 kB
Preged posjeta