Obavijest o završetku sezone grijanja 2020/2021

 

Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja,

obavještavamo Vas da se danas 16.04.2021. godine završava sezona grijanja 2020/2021.

Ove godine sezonu grijanja smo produžili za jedan dan.

Ovom prilikom obavještavamo korisnike centralnog grijanja, da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u periodu od 01.08.2021. do 01.09.2021. godine.

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrada, da to urade u navedenom periodu jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istima.

Molimo sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obveze za sezonu grijanja da to odmah učine, kako bi mogli izvršiti naše obveze prema dobavljaču uglja. Napominjemo da će oni koji svoje obveze ne budu izvršavali na vrijeme, biti utuženi.

Preged posjeta