Pristup informacijama

Sukaldno Zakonu o slobodi pristupa informacijama F BiH, spremni smo odgovoriti na sve upite te dostaviti tražene podatke ukoliko isti ne predstavljaju službenu tajnu.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, Ul. Željeznička br.3, 72230 Žepče

Zahtjev za pristup informaciji mora:

1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,

2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i

3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na osobnuinformaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga člana, može podnijeti samo fizička osoba nakoju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

Ovo poduzeće nije ovlašteno da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

U prilogu možete pročitati detaljnije o samom načinu podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zahtjev za pristup informacijama.pdf)Zahtjev za pristup informacijama.pdf 178 kB
Download this file (Vodič za pristup informacijama.pdf)Vodič za pristup informacijama.pdf 689 kB
Download this file (Registar informacija.pdf)Registar informacija.pdf 466 kB

Trenutni status vode za piće

MEG Projekt

Online

Ko je na web-stranici: 80 gostiju i nema prijavljenih članova

Preged posjeta