Politika kvalitete

Poduzeće još uvijek nije certificirano za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Pripreme za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom su u tijeku.

Preged posjeta