Misija i vizija

MISIJA I VIZIJA JP „KOMUNALNO“D.O.O. ŽEPČE

MISIJA

  • Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga registrirane djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti,

  • Održavati sve komunalne objekte, uređaje i opremu u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice,

  • Poštivati sve važeće norme i propise vezanih za kvalitetu vode za piće, gospodarenje otpadnim vodama, zbrinjavanje kućnoga otpada te zaštitu okoliša,

  • Jačati sustav kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda vezanih za sustav upravljanje kvalitetom i transparentnosti poslovanja,

  • Voditi stalnu brigu o zdravlju, zaštiti, edukaciji i zadovoljstvu uposlenika,

  • Voditi stalnu brigu o zadovoljstvu svih korisnika usluga.

VIZIJA

Korisnicima usluga pružati blagovremenu i kvalitetnu uslugu utemeljenu na principima suvremenog poslovanja, poštivajući sve važeće norme u okviru poslovne djelatnosti poduzeća. Pri tome raditi na neprestanom poboljšanju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa poduzeća te poboljšanju svih usluga i neprestanom povećanju zadovoljstva korisnika naših usluga te uposlenika poduzeća.

Naročitu pozornost posvetiti zaštiti okoliša te zauzeti poziciju lokalnog lidera na području zaštite okoliša, podizanju ekološke svijesti lokalnog stanovništva a naročito mladih.

Trenutni status vode za piće

MEG Projekt

Online

Ko je na web-stranici: 140 gostiju i nema prijavljenih članova

Preged posjeta