City Hub

Politika kvalitete

       Poduzeće još uvijek nije certificirano za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

                     Pripreme za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom su u tijeku.

  

ŽALBE I PRIJEDLOZI

SMJERNICE ZA ŽALBE I PRIJEDLOGE

Svaki prijedlog, komentar, istaknuti problem i prijedlog za rješavanje koji se odnosi na pružane usluge može biti dostavljen poduzeću usmeno, pismenim podneskom (putem redovne ili elektronske pošte) ili popunjavanjem formulara za predloge i žalbe. Podnositelj prijedloga ili žalbe treba naznačiti ako želi da se njegovo/njeno ime tretira kao povjerljiva informacija. Sve žalbe će biti registrirane i dodijeliće im se jedinstveni broj, te će biti preuzeta od strane relevantnih rukovoditelja i pregledana u roku od najviše šest (6) radnih dana. Ako je zahtjev korisnika odmah rješiv, odgovor se ne mora dati pismeno, ali mora biti registrirano na prijedlog ili žalbu i odgovoreno.

Poduzeće će poduzeti sve razumne napore da se bavi prijedlogom ili žalbom po prijemu iste. Ako nije u mogućnosti da prijedlog ili žalbu riješi odmah, onda će biti identificirane dugoročne korektivne mjere. Osoba koja je dostavila prijedlog ili žalbu će biti obaviještena o predloženim korektivnim mjerama i aktivnostima u roku od najviše 15 dana od dana potvrđivanja prijema prijedloga ili žalbe. Ako poduzeće nije u stanju da riješi problem, ili nikakva aktivnost nije potrebna,ono će napraviti dovoljno detaljno objašnjenje o tome. Odgovor će takođe uključiti objašnjenje da osoba ili organizacija koja je podnijela prijedlog ili žalbu može da nastavi da djeluje u slučaju da ishod nije zadovoljavajući (pravni lijek) .

Informacije o postupku po žalbi će biti dostupne:

·    U glavnom objektu/zgradi poduzeća,

·     Na web stranici poduzeća.

Dostupnost će u slučaju potrebe biti dodatno osigurana i putem medija.

Kontakt:

JP “Komunalno” d.o.o. Žepče

Ulica Željeznička br.3, 72230 Žepče, BIH

Tel/fax: 032/880-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.komunalno-zepce.com

Kontakt osoba: Kenan Kahriman

 

Formular za žalbe i prijedloge- vodovod i kanalizacija, možete skinuti ovdje.

 


 

 


 

Pristup informacijama

Sukaldno Zakonu o slobodi pristupa informacijama F BiH, spremni smo odgovoriti na sve upite te dostaviti tražene podatke ukoliko isti ne predstavljaju službenu tajnu.

 Podnošenje zahtjeva

 Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, Ul. Željeznička br.3, 72230 Žepče

 Zahtjev za pristup informaciji mora:

 1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,

2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i

3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na osobnuinformaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga člana, može podnijeti samo fizička osoba nakoju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

Ovo poduzeće nije ovlašteno da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

 

U prilogu možete pročitati detaljnije o samom načinu podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.

 

 

Prilog:

Vodič za pristup informacijama

Trenutni status vode za piće

MEG Projekt

Online

Imamo 10 gostiju i nema članova online

Preged posjeta