City Hub

Raspisan javni natječaj za nabavku guma

Srijeda 18.03.2015.

Danas smo na stranicama Agencije za javne nabavke objavili javni natječaj za nabavku guma za teretna i putnička vozila.

 

Nabava će se odvijati po postupku "Konkurentski zahtjev" a ponudu mogu dostaviti svi zainteresirani ponuđači.

Ovdje možete pogledati obavijest o javnoj nabavi a tendersku dokumentaciju dostavljamo na upit.

 

Preged posjeta