City Hub

Raspisan javni natječaj za nabavku metalnih kontejnera i PVC kanti

Ponedjeljak 16.02.2015.

Danas smo na stranicama Agencije za javne nabavke objavili javni natječaj za nabavku 20 metalnih kontejnera i 100 PVC kanti za odlaganje krutog otpada.

Nabava će se odvijati po postupku "Konkurentski zahtjev" a ponudu mogu dostaviti svi zainteresirani ponuđači.

Ovdje možete pogledati obavijest o javnoj nabavi a tendersku dokumentaciju dostavljamo na upit.

Preged posjeta