City Hub

Zahvala na pomoći

U teškim trenucima, kada nam je bilo najpotrebnije, svoju nesebičnu pomoć su nam pružili:

 

1. Javno komunalno poduzeće "Vitkom" Vitez - poslali nam cisternu za proštopavanje kanalizacije sa kompletnom posadom.Radili na pročišćavanju kanalizacijske mreže 2 dana.

2. Javno komunalno poduzeće "Vodokom" Kakanj - poslali nam cisternu za prijevoz pitke vode.Vršili prijevoz pitke vode 3 dana.

3. Privatno poduzeće "Agrokop" Turbe (vl.Nijaz Isaković) - sa dva teška stroja (rovokopača), o svom trošku, 5 dana radio na sanaciji puta "Ograina" kako bismo mogli pristupiti vodozahvatu "Ograina".

4. HT "ERONET" d.d. Mostar - darovali nam 10 mobitela sa aktivnim karticama, kako bi imali što bolju komunikaciju pri obavljanju poslova.

Svima koji su nam na bilo koji način pomogli, od srca se zahvaljujemo.

 

Menadžment i djelatnici JP "Komunalno" d.o.o. Žepče.

Preged posjeta