City Hub

Stanje sa vodom se djelomično popravilo

Nakon višednevnih problema u vodosnabdijevanju situacija se napokon nešto popravila.Izvršeni su radovi na djelomičnoj sanaciji cjevovoda na vodozahvatu "Ograina" te je u taj cjevovod uvedeno još nekoliko izvora.Otklonjen je kvar na starom cjevovodu za "Ravnu rijeku".Ovim zahvatima osiguran je redovit dotok vode u oba rezervoara.

 Voda iz rejona Ograine je djelomično zamućena ali ide preko postrojenja za prečišćavanje gdje se uspijeva pročistiti.Voda iz izvora u rejonu Ravna Rijeka ne ide preko prečistača ali je bistra.

Iako je voda u gradskom vodovodu trenutno čista, zvanično NIJE ZA PIĆE dok ne stignu rezultati analize vode iz Zavoda za javno zdravstvo ZE-DO Kantona te dok se stanje vodosnabdijevanja konačno ne stabilizira.

Trenutno se vode aktivnosti na utvrđivanju stupnja oštećenosti cjevovoda u Gornjoj Papratnici, nakon čega će se pritupiti rješavanju ovog problema.

Ukoliko građani vodu budu koristili racionalno, i ukoliko ne bude novih problema izazvanih klizištima, očekujemo redovno snabdijevanje vodom u narednim danima.

Preged posjeta