City Hub

Smanjena cijena vode za poslovne subjekte

Općinsko Vijeće Žepče je na svojoj 32. sjednici održanoj 28.01.2020. god. donijelo Odluku o smanjenju cijene vode za poslovne subjekte.

 

Tako će cijena vode za poslovne subjekte umjesto dosadašnjih 2,4 KM +PDV biti 2,05 KM + PDV.

Umanjena cijena će se primjenjivati od 01.01.2020. god.

Preged posjeta