City Hub

Obavijest o greškama na računima za komunalne usluge

Obzirom da nam se u posljednje vrijeme obraća veći broj korisnika sa reklamacijama na zaprimljene račune jer na istima postoje očigledne greške u izračunu, dužni smo pojasniti o čemu se radi.

Naime, u okviru MEG projekta financiranog od strane vlade Švicarske a koji se odnosi na poboljšanje vodnih usluga na području Općine Žepče, utvrđeno je da naš stari program za financije i knjigovodstvo ne zadovoljava potrebe suvremenog načina poslovanja jer ne daje mogućnost odvojenog praćenja prihoda i rashoda po vrstama usluga (vodovod i kanalizacija, grijanje, odvoz otpada, tržnica, parkinzi ... ). Zbog toga je UNDP odlučio da u okviru MEG projekta financira izradu novog programa za naše potrebe. UNDP je raspisao javni natječaj i izabrao  isporučitelja programa. Izrada programa je trajala oko 12 mjeseci nakon čega je pušten u uporabu. Od toga trenutka su krenuli problemi sa točnošću računa kao i problemi vezani za ostale segmente financijsko-knjigovodstvenog poslovanja.

Problemi koji su bili najizraženiji a koje su osjetili i neki od naših korisnika su :

  • Netočan izračun konačnog iznosa. Na primjer,  iako je ispravno unešena potrošnja vode i cijena vode, konačan iznos za plaćanje je ekstremno netočan (nekada na štetu korisnika a nekada na našu štetu),
  • Kod izrade računa neki korisnici uopće nisu dobili račun, ili su dobili samo račun za jednu uslugu a koriste dvije ili tri vrste usluga,
  • Naknada za fiksne troškove (vodomjer) obračunata za više od tri mjeseca, iako se račun odnosi na period od 3 mjeseca.

Obzirom da se računi ne rade pojedinačno, nego se pokrene proces izrade i printanja računa za sve korisnike, kojih ima oko 4500, nemoguće je točnost računa pojedinačno provjeriti.

STOGA MOLIMO KORISNIKE DA SVAKI DOBIJENI RAČUN PROVJERE I AKO UTVRDE NEPRAVILNOST, DA NAM GA U ROKU OD 8 DANA REKLAMIRAJU. SVE GREŠKE ĆE BITI OTKLONJENE U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU I NITKO NEĆE BITI PRINUĐEN DA PLATI VIŠE NEGO ŠTO JE PROPISANO CJENIKOM USLUGA.

Stalno smo u kontaktu sa UNDP i programerima koji rade na ispravci programa i nadamo se da će problemi sa programom uskoro biti otklonjeni. Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje jer greške zaista nisu nastale našom krivicom nego iz naprijed iznesenih razloga čije rješavanje nije u našoj moći.

Preged posjeta