City Hub

Anketa o zadovoljstvu uslugama JP Komunalno Žepče u 2019. godini

Poštovani korisnici naših usluga,

JP Komunalno Žepče brine o distribuciji vode za piće, održavanje gradske kanalizacijske mreže, proizvodnja i distribucija toplotne energije, čišćenje ulica i gradskih javnih površina, odvoz smeća iz grada kao i sa šireg područja Općine Žepče, upravljanje gradskim parkinzima i upravljanje sa radom Gradske tržnice

Kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivamo da ispunite anketu koja će nam služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas kao korisnika naših usluga molimo da  ispunite  anketu o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća u 2019. godini.

Molimo vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Anketni upitnik o zadovoljstvu uslugama JP Komunalno Žepče u 2019. godini

Preged posjeta