City Hub

Održana dvodnevna MEG konferencija u Sarajevu

3. i 4.10.2019. godine, u Sarajevu je održana konferencija "Komunalne vodne usluge u Bosni i Hercegovini: Pregled ključnih dostignuća i put naprijed",

u okviru MEG Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, financiranog od Vlade Švicarske u partnerstvu s lokalnim samoupravama, komunalnim poduzećima i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP BiH).

Ispred Općine Žepče, kao dugogodišnje sudionice MEG projekta, na konferenciji su sudjelovali općinski načelnik Mato Zovko i direktor "JP Komunalno" d.o.o. Žepče Mirko Šumić, a  u ulozi panelista na ovu temu je govorio općinski načelnik Mato Zovko.

Na konferenciji je istaknuto kako su u prethodne tri godine općine i gradovi uključeni u MEG projekt predano radili na poboljšanju pružanja javnih usluga, pratili i reagirali na potrebe u svojim lokalnim zajednicama, te radili na boljem upravljanju rezultatima, što je dovelo do boljeg uvezivanja, uključivanja ranjivih grupa i odgovaranja na njihove potrebe, kao i poboljšanja komunalnih usluga.

Iz UNDP-a su naveli kako je ova konferencija bila prilika da se razgovara o oblastima poboljšanja organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta vodovodnih poduzeća, nedostacima pravnog okvira za uspješno funkcioniranje vodovodnih poduzeća, pitanjima vlasništva nad komunalnom infrastrukturom, kao i izazovima u određivanju odgovarajuće cijene komunalnih usluga.

 

Preged posjeta