City Hub

Završeno prvo prikupljanje krupnog otpada

U proteklih 5 dana krenuli smo sa novom uslugom - preuzimanje i zbrinjavanje krupnog (kabastog) otpada. Prvi krug prikupljanja je prošao bez većih problema. Krupni otpad je prikupljen iz svih 36 Mjesnih Zajednica koje su pokrivene sa organiziranim prikupljanjem otpada. Mnogi korisnici su iznijeli svoj krupni otpad, koji smo preuzeli i odložili na pretovarnu stanicu u Žepču.

Dio prikupljenog otpada, koji je mogao biti utovaren u kamione za komunalni otpad, je već odvezen na regionalnu deponiju otpada, dok će krupniji otpad biti rastavljen na način da će biti odvojeno drvo, željezo, platno i spužva.

Dvo će biti usitnjeno i iskorišteno kao gorivo u gradskoj kotlovnici, željezo prodano na otpad a spužva i platno odvezeno na Regionalnu deponiju otpada.

Ovime je usluga zbrinjavanja otpada podugnuta na znatno veću razinu što će značajno doprinijeti čistoći okoliša i poboljšanju uvjeta života na području Općine Žepče.

Naredni značajan korak u poboljšanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada će biti 15.10.2019. god. kada se kreće sa prikupljanjem šljake i pepela iz kotlovnica.

Preged posjeta