City Hub

Odobrena donacija od 50.000,00 KM za nabavku posuda za otpad

Juče, 19.08.2019. god. u prostorijama Vlade ZE-DO Županije potpisan je Ugovor kojim Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZE-DO Županije donira  50.000,00 KM JP "Komunalno" d.o.o. Žepče.

Novac je odobren u svrhu nabavke metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad a koji bi bili raspoređeni po mjesnim zajednicama Općine Žepče koje još uvijek nisu pokrivene sa organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada. Ovime bi se broj mjesnih zajednica pokrivenih sa organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada povećao sa 35 na 40.

Nakon uplate navedenog iznosa JP "Komunalno" d.o.o. Žepče će provesti postupak javne nabavke posuda za otpad a Općina Žepče će donijeti Rješenja o tome koje MZ će biti obuhvaćene uslugom obveznog odvoza otpada. Početak realizacije ovoga projekta (podjela posuda za otpad i početak odvoza otpada) se predviđa u Listopadu 2019. god.

Napominjemo da posude za otpad koje budu nabavljene putem ovoga projekta nisu namijenjene za postojeće korisnike, nego isključivo za proširenje usluge odvoza otpada na nova nepokrivena područja Općine Žepče.

 

Preged posjeta