City Hub

Poziv za klijenta koji je izgubio mačku

Danas 29.07.2019. god. neki od klijenata je u prostorijama JP "Komunalno" d.o.o. Žepče zabaoravio kućnog ljubimca-lijepo njegovanu mačku.

Pozivamo vlasnika ove ljepotice da dođe po svoga ljubimca.

Preged posjeta