City Hub

Obavijest o završetku sezone grijanja 2018/2019.

Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja,

obavještavamo Vas da su se sa danom 17.04.2019. godine stekli uslovi za završetak sezone grijanja 2018/2019.

Ove godine sezonu grijanja smo produžili za dva dana, zbog nepovoljnih vremenskih prilika niskih temperatura koje su nas pratile u proteklih nekoliko dana.

Također ovom prilikom obavještavamo korisnike centralnog grijanja, da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u periodu od 01.08.2019. do 01.09.2019. godine.

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrada, da to urade u navedenom periodu jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istim.

Molimo sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obveze za sezonu grijanja da to odmah učine, kako bi mogli izvršiti naše obveze prema dobavljaču uglja. Napominjemo da će oni koji svoje obveze ne budu izvršavali na vrijeme biti utuženi.

Preged posjeta