City Hub

OBAVIJEST ZA KORISNIKE GRADSKE DEPONIJE OTPADA

 11.02.2019. god.

Obavještavamo sve korisnike gradske deponije otpada koji su samostalno dovozili i odlagali otpad na gradsku deponiju otpada „Trebetović“, da će od 10.03.2019. god. ista biti u potpunosti i trajno zatvorena.

Prijem i pretovar otpada će se vršiti na novoj lokaciju, kod prečistača otpadnih voda u žepačkim poljima.

Napominjemo da će se vršiti prijem samo redovnog komunalnog otpada.

Neće se primati:

  • građevinski otpad (crijep, cigla, beton, lomljeno staklo, regips, keramičke pločice, staklena vuna i sl.),
  • elektronski otpad i bijela tehnika: štednjaci, frižideri, televizori, perilice, sitni električni strojevi,
  • gume, akumulatori, prerađena motorna ili jestiva ulja, boje, bilo kakve kemikalije ili opasan otopad bilo koje vrste,
  • namještaj,
  • životinjski otpad (uginule životinje ili klaonički otpad),
  • tehnološki otpad iz procesa proizvodnje ili usluga ( tekstilni otpad, spužve, koža, lomljeno staklo, auto-otpad, metalni ili drveni otpad.

Primljeni otpad će isti dan biti pretovaren u veća vozila i biti odvezen na Regionalnu deponiju otpada. Neće biti deponiranja otpada na Pretovarnoj stanici niti na području Općine Žepče.

Također, obavještavamo osobe koje su na deponiji otpada „Trebetović“ sakupljale iskoristivi dio otpada, da im neće biti dopušten ulazak na Pretovarnu stanicu.

Prijem otpada će se vršiti svakim radnim danom, osim Nedjelje i praznika, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Napominjemo da je Pretovarna stanica privremeno rješenje do izgradnje Sortirnice otpada koja će se izgraditi na istoj lokaciji.

Obzirom da će novi način zbrinjavanja otpada izazvati enormno povećanje troškova zbrinjavanja ( samo troškovi odlaganja na regionalnoj deponiji su 45,7 KM/toni što za jedan kamion iznosi oko 470,00 KM+PDV         a dnevno se očekuje 2 kamiona otpada), molimo korisnike odvoza otpada da u posude za otpad ne stavljaju ništa osim komunalnog otpada. Ovo se osobito odnosi na pepeo i trosku iz kotlovskih peći te na bio otpad (trava, lišće, grane i sl.) koje svatko može zbrinuti u vlastitom dvorištu.

Nadamo se da će nas naši korisnici i kompletna žepačka javnost razumjeti i podržati u našim nastojanjima da osiguramo financijsku stabilnost poduzeća, zdravije i kvalitetnije okruženje za naš život i život budućih naraštaja.

 

                              Uprava JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče

Preged posjeta