City Hub

Traži se najbolje rješenje za zbrinjavanje krutog otpada

Proteklih dana dešavale su se određene aktivnosti vezana za iznalaženje najboljeg rješenja za zbrinjavanje krutog otpada na području Općine Žepče.

 Naime,  Općinskim planom upravljanja otpadom 2010-2014 planirano je da se 2014. god. postojeća deponija smeća „Trebetović"   sanira i potpuno zatvori.Nakon toga sav kruti otpad bi se odvozio na neku od regionalnih deponija.

Obzirom da je vrlo skupo da se nerazvrstan otpad vozi na regionalnu deponiju (samo odlaganje se plaća 54,00 KM/toni što sa troškovima prijevoza iznosi oko 550,00 KM/kamionu) traže se neka kvalitetnija rješenja a to su:

  • Odvoz otpada u velikim pres kontejnerima (30 tona umjesto sadašnjih 7 tona),
  • Razvrstavanje otpada po vrstama  i prodaja iskoristivog djela otpada a na deponiju bin se vozio samo neiskoristivi dio(oko 30% od ukupne količine otpada),
  • Iskorištavanje otpada za proizvodnju toplotne ili električne energije.

 Pojavilo se više zainteresiranih firmi koje se bave otpadom sa različitim idejama i ponudama u svezi rješavanja ovog problema.

Jedna od ozbiljnijih ideja je ideja  „AGSM group“ iz Verone, koja zbrinjava cjelokupan otpad u gradu Verona.Radi se o državnoj italijanskoj firmi koja predlaže da zajedno sa više općina u regionu osnuje zajedničko poduzeće koje bi se bavilo isključivo otpadom i to na najsuvremeniji način.Predstavnici firme su već duže vrijeme vršili ispitivanja i prikupljanje podataka na terenu a trenutno je je u tijeku izrada konkretnog projekta kojim bi se bliže definirali načini gospodarenja otpadom.

Da bi pokazali svoju ozbiljnost i snagu organizirali su četverodnevnu posjetu načelnika općina ili njihovih predstavnika Veroni, za one općine koje bi eventualno mogle ući u taj projekt.

Direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče je u ime načelnika bio jedan od učesnika ove posjete, te je Načelniku Općine Žepče prenio najvažnije informacije vezane za ovu inicijativu.

U narednom razdoblju se očekuje očitovanje svih načelnika općina po ovom pitanju te eventualan nastavak aktivnosti u cilju realizacije projekta.

Preged posjeta