City Hub

Provedene proširene analize vode za piće u Gradskom vodovodu

Polazeći od učestalih vijesti u sredstvima javnog informiranja kako voda u pojedinim gradovima  sadrži  materije koje su štetne za ljusko zdravlje (Arsen, Živu, Olovo itd..)

i imajući u vidu da već duži niz godina nije vršena detaljna analiza vode u gradskom vodovodu Žepče, nego samo osnovne analize propisane zakonom, izvršili smo proširene analize uzoraka vode uzetih izravno na izvorištima i vodozahvatima. Dakle radi se o uzorcima vode prije kloriranja i filtriranja a što redovito vršimo u našoj filter stanici i rezervoarima.

Izvršena je analiza vode zahvaćene na otvorenim vodozahvatima „Ravna Rijeka i „Ograina“ te vode zahvaćene iz kaptiranih izvora u rejonu Ravne Rijeke i Bukovika.

Analize su izvršene u Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine a  utvrđen je sadržaj elemenata koji se najčešće nalaze u vodi za piće i imaju negativan učinak po ljudsko zdravlje, a to su:

  • Aluminij
  • Arsen
  • Bakar
  • Cink
  • Kadmij
  • Hrom
  • Olovo
  • Živa

Rezultati ispitivanja pokazali su da je voda iz svih izvorišta, prije ikakvog tretiranja, ispravna za piće i da sadrži višestruko manje svih elemenata od maksimalno dopuštenog.

Izuzetak je boja i mutnoća vode na otvorenim vodozahvatima, što je i logično obzirom da je ispitivana voda iz otvorenih vodozahvata u vrijeme izvođenja radova na sječi šume uzvodno od vodozahvata. Problem mutnoće rješavamo naknadnom obradom vode u našoj filter stanici za prečišćavanje pitke vode tako da potrošači dobivaju potpuno ispravnu vodu.

Rezultate ovoga proširenog  ispitivanja možete pogledati u prilozima ispod a rezultate redovih ispitivanja u odjeljku „Analize vode“  uz desni rub ove stranice.

 

 

 

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Vodozahvat Ravna Rijeka.pdf)Vodozahvat Ravna Rijeka.pdf 1164 kB
Preuzmite ovu datoteku (Vodozahvat Ograjina.pdf)Vodozahvat Ograjina.pdf 1117 kB
Preuzmite ovu datoteku (Bazen Kamenitovac.pdf)Bazen Kamenitovac.pdf 931 kB
Preuzmite ovu datoteku (Izvori Jakovac.pdf)Izvori Jakovac.pdf 993 kB
Preged posjeta