Politika kvalitete

       Poduzeće još uvijek nije certificirano za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

                     Pripreme za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom su u tijeku.

  

Preged posjeta